Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Αγιασωτικες Λεξεις

χάτστι = χάθηκε

καλτσεύγιν = καβαλάνε

σαιντίζιν = υπολογίζουν

γίντσι =έγινε

αγρουτικα - αγροτικά ιατρεία

ζνίχια = σβέρκα

ξιμαβλίζιν = ξεγελούν

κάτα = γάτα

χατάς = ζημιά

δώτιτ΄ς = δώστε τους

πατινάδα = ( αλληγορικά) ξεπέταμα

ντάρνταγαν΄ = άνω κάτω

κάνου τσιφάλ΄ = ΄μερακλώνομαι

τσμιθώ = να κοιμηθώ

πατσα= κιλια

σαλιάτς=σαλιγκάρια

πνιγαριές=που πνίγουν

ασβιστιρή=λάκος απο ασβέστη

γλουχή=όρεξη

στουχάζουμι=παρακολουθώ

χαχόλδις=ανόητοι

σάσιν=φτιάξουν

Κστό=Χριστό

σκός = να σηκώσει

μαγκάλ'=παλαιό σύστημα θέρμανσης

σ'χαρίτσα=κενούρια

απιρασιά=πέρασμα(στο νεκροταφείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου