Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Ι ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ'Σ (ΚΑΛΑΝΤΑ)

Αρχιμηνιά, Πρωτουχρουνιά, πρώτη του Γηναρίου,
Άγιους Βασίλης έρχητη απού τη Γαισηρίτσα.
Βαστά εικόνα και χαρτί, σταυρό και καλαμάρι.
Του καλαμάρι έγραφη κι του χαρτί μουλόγα.
Τρείς άρχουντης του απαντούν μέσα στου σταυροδρόμι.
----Βασίλη μ΄, απού ΄πώρχηση, κι από ΄που κατηβαίνεις;
----Απού τη μάνα μ΄έρχουμη, στου δάσκαλου παγαίνου.
----Στάσου να φας, στάσου να πιείς, στάσου να τραγουδήσεις.
----Στου δάσκαλου που είμη ΄γω τραγούδια δε μαθαίνου.
Την Άλφα Βήτα έμαθα, την Άλφα Βήτα λέγου.
Πα΄στου ραβδί τ΄, ακούμπηση να πει την Άλφα Βήτα
Κι του ραβδί τ΄ήταν ξηρό, χλουρά βλαστάρια πέτα.
Κι πα στα χλουρουβλάσταρα πηρδίκια κηλαϊδούσαν
τσι κάτου, στις ριζίτσεις τους βρύσεις ηκυμματούσαν,
κι κατηβαίναν πέρδικης κι βρέχαν τα φτηρά τους
κι ραίναν τουν αφέντη μας τουν πουλυχρουνημένου.
Ραίναν κι τη κυράτσα μας τη πουλυχρουνημένη.
Ημείς πουλυχρουνούμη Σας, κι η Θιός να σας φυλάγει,
Ώστη να στέκουν τα βουνά, να στέκη του όνουμά σας,
κι σαν χαλάσουν τα βουνά, πάλι να ξανανοιώσουν
του χρόνου, τουν αντίχρουνου, τσ΄απού τσηρού, τσι πάντα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου