Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Στρατής Κουλαξιζέλλης


Ο ιστορικός της Αγιάσου Στρατής Κουλαξιζέλλης γράφει για το κλίμα και το φυσικό περιβάλλον της:
‘‘ Η Αγιάσος λοιπόν είνε ένας σπάνιος εις κλίμα και τοποθεσίαν, τόπος δροσόλουστος, μαγευτικός και εξαιρετικά προνομιούχος. Βρίσκεται εις μιας πράσινης θάλασσας και ζει κάτω από τον ίσκιον των δασών της. Είνε ο ομφαλός της ξακουστής Λεσβιακής βλαστήσεως, ο φυτικός παράδεισος και ο τόπος της επιδείξεως των φυσικών καλλονών του εσωτερικού της Λέσβου, εις τον οποίον οδηγούν με υπερηφάνειαν όλους τους επίσημους ξένους οι Αρχές της Μυτιλήνης. Είνε το φημισμένον θέρετρον της Λέσβου, η αναγνωρισμένη κολυμβήθρα Σιλωάμ, ο καλύτερος σταθμός για συλλογή τοπείων.
Η αγροτική περιφέρεια είνε δενδροτρόφος, αφ’ ου όλη, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, καλύπτεται με δένδρα. Διαιρείται εις τρείς συνεχόμενες περιοχές ονομαζόμενες από το κυριοτέρον δένδρον της περιοχής ελαιώνας, καστανιώνας, πευκώνας. Αυτά τα τρία μεγάλα δάση με τα διαφορετικά χρώματα των φυλλωμάτων των συναντώνται εις το μέρος που είνε κτισμένη η Αγιάσος‘‘

Πηγή: Αγιάσος Τουριστικός Οδηγός (σελ. 26), Δήμος Αγιάσου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου