Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

''Τον Νυμφώνα Σου Βλέπω...'' Ευγένιος Χαρδαβέλλας

Ευχαριστούμε την φίλη μας Katerina KarΤόν Νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καί ένδυμα ούκ έχω, ίνα εισέλθω έν αυτώ, λάμπρυνόν μου τήν στολήν τής ψυχής, Φωτοδότα, καί σώσόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου