Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Η γινέθλιους τόπους

Κάθι χρόνου Άξτου μήνα
απ' τ΄ν Αθήνα τ΄κουπανούμι
τσι για τ' Μυτιλήν' πουρεία
πρόσω ολοταχώς τραβούμι.


Δύσκουλου να πας στη Λέσβο
τσι να κάν'ς διακουπές
πρέπ' να δουκιμάγς τα πλοία
τσι τ' ταλαιπωρία τσ' ΝΕΛ.


Παλιατζούρεις τα βαπόρια
σα του κάβουρα παγένουν
του ταλαίπουρου του κόσμου
άγρια θαλασσουδέρνουν.


Στ' Μυτιλήν' μόλις θα φτάσεις
τ' Κάστρου τσ' πύργ' θα αντικρίγς
τ' άγαλμα τσ' ιλιφθιρίας
πρώτου σι καλουσουρίζ.


Απ' του Κάστρου μέσω Μόριας
φουλ για τ' Γέρα σα τραβήξ'
του κυκλουφουριακό κουμφούζιου
τσ' Μυτιλήν'ς θα απουφύγ'ς.


Σι πιρίσκιψ βρήκα τ' Γέρα
τα παλιά ν' αναπουλεί
του ιμπόριου, τα λάδια
τη βιομηχανική ακμή.


Οι κλειστοί σαμπουλχανάδεις
τσι γι νταλκουμηχανές
του νταμπακαριό τ' Σουρλάγκα
μαρτυρίες απ' του χθες.


Μουναχά η «Πουσειδώνας»
Πέραμα - Κουντουρουδιά
μι νουτιάδεις μι μιλτέμια
ίδια ρώτα ακλουθά.


Τώρα λεν θα έρτ' ανάπτυξ'
απ' τουν αγρουτουρισμό
μεσ' του κάμπου οι ξινώνεις
ξιφυτρώνουν διαρκώς.


Τσι στα εξ' χουριά
η κίνησ' ήταν υπουτουνική
ασφαλώς πιρνά η Γέρα
κρίση δημουγραφική.


Ούλεις οι ψαρουταβέρνεις
ήταν εξαιρετικές
μι πουλύ καλούς μιζέδεις
τσ' οι τιμές τους λουγικές.


Ξέχουρα θα αναφέρου
τ' παπαλίνα τ' κουρφιανή
φρισκουπαστουμέν' μι ούζου
ήταν καταπληκτική.


Του γινέθλιου του τόπου
τουν χαρήκαμι πουλύ
γιναιόδωρα μας δότσι
δύναμη τσι αντουχή.


Τσι τ' χρόν' σαν είμαστε γιροί
πάλι θα ξαναρθούμι
του τόπου που μας γέννησι
ιμείς δε τουν ξιχνούμι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου