Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣΩΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (Ποίημα)

Του Ξουμπλιαστή δγιβάζιτι
ας είνι δίχους φάτσα
π΄του ίδιου του βουλίτς βαστά
απ΄Αγιασώτσα ράτσα.

Στ΄ν Αυστράλια στου Σύλλουγου
βάλιτι Iντερνέτ,
να βλέπιτι τ΄πατρίδα σας
έστου μι του νιμπέτ΄.

Χάνιτι τόσα όμουρφα
που ζίτι στ'ν Αυστραλία
μια Τζούλια φέτου έδξι μας
σπουδαία εργαλεία΄.

Ξέρουτου λαχταρίτιτνα
τν Αγιασου τν αχριγιάνα
γιατί έδιου αφήκατι
πατέρα τσι μιά μάνα.

Πουλλά είνι τα έξουδα
για ναρτ΄κανείς στ΄ν Ελλάδα
τσι κάθιτι να ντουσουντίσ΄
ζαλ'ζμενους μια βδουμάδα.

Γλωσσάρι
βουλίτς = απ΄τον ίδιο κορμό
νιμπέτ΄ = με τη σειρά
αχριγιάνα = πλανεύτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου