Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗΤΙΑ (ΤΟ ΑΓΙΑΣΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧ. ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗ)

Αδειάσαμ' ούλα τα χουριά τ΄ς Κοιλάδας Καταιγίδουν
στείλαμι τ'ς νιοί για ξινιτιά στα κράτη τουν νταγήδουν.
Έφτου παλέβγιν στ'ς φάμπρικις, στα π'γαδουμιταλλεία
μιά πού' χαμι στου τόπου μας ούλα τα τα μιγαλεία.
Ίδειασι του φιγγάρ' πι τσ' νιοί τσι πέσαμι στουν ήλιου
γιρουντουκράτους κάναμι, μι φασκουμ'λιά τσι τίλιου.
Για του μαξούλ' απί τσιρού μη πουλιουχουλιουσκάτι
'πι τ' Γερμανία εργατιά πανιέτι τσι φιράτι.
Γοι Γιρμανίδις για τς ιλιές είνι πουλύ μαγκιόρις
μ' ένα δικάρ' τσ' ένα κουλιό μαζώνιν είκουσ' ώρις.
Τσ' απί τ'ν Αυστράλια μακάρ' να φέριτι ραβδ'στήδις
αφού τα "χέρια" π'λήσατι σι ξέν' αγουραστήδις.
Ίσάμ' που τ'ς είχατι κουντά, τα χνώτα ντουν βρουμούσαν
τσι τ'ς σταμπαρίζατι διαβόλ' πους στραβουκατουρούσαν.
Τα "τέτοια" μ' για μαζώχτριγις να πάριτι στ΄ς ιλιές
τσι τ' "φύση" μ' κάνιτι ντιμπλί πού'νι για φτες τ'ς ιδλιές.
Έδιετς να μαραζώσιτι μέσ' τα αδειανά χουριά σας
να κλαίτι τα κατάντια σας τσι τη κακουμοιριά σας.
'Πι τ'ν Αυστραλία αρνιά κ'βανιούν, καμπάδ'κα, γλινουμένα,
στέρνουμι ζουντανό κριγιάς, τράμπα καταψυγμένα.
'Ηνταν γιού τόπους μας μπαχτσές, τουν πνίξαν τα χουρτάρια
γιατ' Αυστραλέζ'κους π'ριβουλάρς μας πήρι τα παλλ'κάρια.
Φτ'νού του χουράφ' θα γέν' μπαχτσές, που μ' ίδρου του πουτίζειν
είχαμι τρύπα στου καγίτσ' τσ' αλλού καλαφατίζιν.....

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου