Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Τα σόγια τ'.......

Στν Αγιάσου βγαίν' μια μέρα η παπάς απ' τ' πόρτα τς ακκλησάς  τσι λουγιάζ' 'ενα ψόφιου γάδαρου.
Λέγ' μέσα τ' , κάτσι α πάρου στου Δήμου να έρτειν να τουν πάρειν. Παίρν' στου Δήμου τσι λέγ' :
- Ε Μπάν' η παπάς είμι,ιλάτι στν ικκλησά να πάριτι ένα ψόφιου γάδαρου.
Η Μπάν' σ' 'ηθιλι να κάν' πνεύμα τσι λέγ' στου πάπα :
- Μια που είνι έφτου ρε παπά ε τουν διαβάζγς μια να τουν θάψουμι?
Κι απαντά η παπάς:
- Ε να ρε κμπάρι,είπα να ειδουποιήσου τα σόγια τ'......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου